Friday, December 2, 2022

ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ແບບ FTTX

FTTX ແມ່ນຫຍັງ?  ແມ່ນລະບົບການບໍລິການສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝຜ່ານສາຍໄຍແກ້ວ ສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້. ເປັນບໍລິການໄອຊີທີ ທີ່ລໍ້າຍຸກດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ຈີ່ພັອນ (GPON-Gigabit Passive Optical Network) ບວກກັບເຄືອຂ່າຍສາຍໄຍແກ້ວອອກແບບມາຮອງຮັບເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ມີມາດຕະຖານສູງ ແລະ ສາມາດຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ຊ້ອງສັນຍານໄອຊິທີໄດ້ຢ່າງມີອິດສະຫຼະ ຍ້ອນວ່າເຕັກໂນໂລຊີທີ່ນຳມາຕິດຕັ້ງບໍລິການກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ ມີຄວາມໄວສູງເຖີງ 1000 ເມກາບິດຕໍ່ວິນາທີ (Mbps) ໝາຍຄວາມວ່າໄວກ່ວາຄວາມໄວໃນລະບົບມືຖື 4G ປະມານ 20ເທົ່າ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ຕິດຕັ້ງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີນີ້ເຂົ້າບ້ານແລ້ວ ສາມາດໝູນໃຊ້ຊ້ອງສັນຍານດັ່ງກ່າວ ກັບບໍລິການໄອທີອື່ນໆທີ່ແລ່ນເທິງລະບົບອິນເຕີເນັດໄດ້ຢ່າງສະດວກເຊັນ: ລະບົບໂທລະທັດທັນສະໄໝໄອພີທີວີ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມ HDTV, 4KTV ແລະ ບໍລິການເສີມອື່ນທີມີໃນລະບົບອິນເຕີເນັດເຊັນ: ການຄ້າເອເລັກໂຕຼນິກ(e-commence) ການບໍລິຫານເອກະສານຫ້ອງການ (e-office), ການຊຳລະຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກ (e-payment), ການບໍລິການຄວາມປອດໄພດ້ວຍລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດ (CCTV), ການບໍລິການປະຊຸມທາງໄກ, ການບໍລິການອິນເຕີເນັດສຳລັບທຸກສິ່ງ (Internet of Every things) ແລະ ບໍລິການໄອຊີທີ່ອື່ນໆ.

ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດລັດ ສະກາຍໂທລະຄົມ ເນັ້ນການກໍ່ສ້າງລະບົບເຄື່ອສາຍໄຍແກ້ວ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດແລ້ວ ຍັງໄດ້ເລັ່ງການກໍ່ສ້າງລະບົບເຄືອຂ່າຍສາຍໄຍແກ້ວຄຸນນະພາບສຳລັບບໍລິການຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍການສ້າງເສັ້ນທາງຫຼັກຜ່ານລະບົບທໍ່ໃຕ້ດີນໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ສຳຄັນ ສ່ວນເຄືອຂ່າຍກະຈ່າຍບໍລິການຫາບ້ານຜູ້ຊົມໃຊ້ແມ່ນຜ່ານລະບົບສາຍໄຍແກ້ວທາງອາກາດ ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງບໍລິການຫາຜູ້ຊົມໃຊ້ຕາມບ້ານ ຫ້ອງການ ດ້ວຍໄລຍະທາງໃກ້ ຈະຮັບປະກັນໄດ້ເຖີງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ປະຍັດເວລາ.

ບໍລິການດັ່ງກ່າວນີ້ທ່ານສາມາດສຳພັດໄດ້ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຂະຫຍາຍຂອບເຂດການໃຫ້ບໍລິການ ໄປຫາບັນດາເມືອງໃຫຍ່ສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງຂອງຊາດໃນທົ່ວປະເທດເທື່ອລະກ້າວຕາມລຳດັບ ຮັບປະກັນໄດ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການບໍລິການໄອຊີທີເປັນປາຍແຫຼມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງຊາດແບບຍືນຍົງ.

  • ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
  • ເງືອນໄຂການສະໝັກ

ຕ້ອງດຳລົງຊີວິດໃນສປປ ລາວ ແລະ ຈະດໍາລົງຊິວິດຕໍ່ໄປ, ມີສະຖານທີ່ຢູ ຊັດເຈນຕ້ອງມີລະບົບອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການນີ້ເຊັ່ນ: ຄອມພີເຕີ, ໂນດບຸກ, ແທັບແລດ, ສະມາດໂຟນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດແບບອື່ນໆ.

ສົນໃຈບໍລິການໂທ 1833 ຫຼື ຝາກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄວ້ …

ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ ແລະ ແບບຟອມສະໝັກ

Open chat
1
Hello, 👋
How can I help you ?